Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Надзорен съвет
Управителен съвет
Попечителски съвети
Консултативен съвет
Мениджърски състав
Главен юрисконсулт
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеМаргарита Бонева

Главен юрисконсулт

 

 

Маргарита Бонева,
Главен юрисконсулт
Притежава магистърска степен по право от СУ „Св.Климент Охридски” със специализация „Правораздаване”. Преминала е следдипломно обучение по право на Европейския Съюз  в СУ „Св.Климент Охридски”  съвместно с Европейски университетски център - Нанси, Франция. Успешно положила изпит за младши адвокат към Софийска Адвокатска Колегия.
Започва професионалната си кариера като сътрудник в адвокатска кантора с фокус търговско и трудово право, както и международни арбитражни производства в областта на спортното право. Заемала е длъжността юрисконсулт в дружество за счетоводни услуги. Владее свободно английски език.
Присъединява се към екипа на ПОК „ДСК - Родина” АД през август 2011г.
 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина