Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Надзорен съвет
Управителен съвет
Попечителски съвети
Консултативен съвет
Мениджърски състав
Дирекция Информационно обслужване и отчетност
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеМомчил Асенов

Директор Информационно обслужване и отчетност

 

 

Момчил Асенов е роден през 1957 година.
Присъединява се към екипа на ПОК ДСК Родина през 2008 г. Преди това е работил дълги години в банковата система. Работил е по създаването на първата българска консолидирана банка - Обединена  Българска Банка.  След това е заемал ръководни позиции в други банкови и небанкови финансови институция.  Заемал е позицията  ИТ мениджър на Алианц Банк България и на Со Же Лайф България.  Бил е заместник-председател на комитета по информационни технологии към Асоциацията на Банките в България.
 

 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина