Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Надзорен съвет
Управителен съвет
Попечителски съвети
Консултативен съвет
Мениджърски състав
Изпълнителен директор
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеРумяна Сотирова

Изпълнителен директор на ПОК ”ДСК-Родина” АД

 

 

Румяна Сотирова  притежава магистърска степен по международни икономически отношения от УНСС и докторска степен по икономика от Руската академия на науките. Специализирала е търговия и финанси в университета Джорджтаун във Вашингтон и мениджмънт и управление на активи в  училището по бизнес на ING Group в Холандия.

Ранната й професионална кариера е свързана с Министерството на външноикономическите връзки и Българска Фондова Борса. Била е Председател на Съвета на директорите на Международен панаир – Пловдив.

От 1997г.  до  2009г. е работила в структурите на ING Group в България -  в ING Bank като главен икономист,  в ING Пенсионно осигуряване като началник отдел „Корпоративни продажби”  и като Изпълнителен директор. През периода 2006 -2009 г е член на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
Фокус в професионалния й опит е управлението на продажби и обслужване на клиенти, както и администриране на пенсионни фондове.

В началото на 2010 година е избрана за Изпълнителен директор и член на УС на ПОК „ДСК – Родина”АД .

Владее английски и руски език, ползува френски и испански.

 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина