Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Надзорен съвет
Управителен съвет
Попечителски съвети
Консултативен съвет
Мениджърски състав
Ръководител специализирана служба Вътрешен контрол
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеСимон Агопян

Ръководител специализирана служба Вътрешен контрол

 

 

Симон Агопян е роден през 1972 г. в гр. Пазарджик
Присъединява се към екипа на ПОК „ДСК - Родина” АД през 2008 г. на длъжност Ръководител Специализирана служба „Вътрешен контрол”. Преди да постъпи на работа в ПОК „ДСК - Родина” АД е работил в структурите на Националния осигурителен институт и Национална агенция за приходите на различни позиции. Завършва СА „Д. А. Ценов” гр. Свищов специалност „Финанси”. Семеен с едно дете.
 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина