Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Надзорен съвет
Управителен съвет
Попечителски съвети
Консултативен съвет
Мениджърски състав
Изпълнителен директор
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеМихаил Сотиров

Изпълнителен директор на ПОК ”ДСК-Родина” АД

 

 

Михаил Сотиров е роден в гр. София през 1971 г. Завършва средно образование в Образцовия Механотехникум в София по специалността Металорежещи машини с цифрово-програмно управление през 1990 г.  Диплома за висше образование получава от Университета за национално и световно стопанство по специалност Прогнозиране и планиране на икономическите системи през 1994 г. Втора магистърска степен по специалността Банково дело и предприемачество му е призната от Fondazione Cassamarca в гр. Конелиано, Италия през 2004 г.

Михаил Сотиров има над 20-годишен опит във финансовата сфера в България, който започва през 1994 г. в Българска външно-търговска банка като финансов анализатор в управление Стратегия и организация, а през 2000 г. преминава на длъжността завеждащ сектор Управление на риска в управление Ликвидност и капиталови пазари на Уникредит Булбанк. В края на 2004 г. се присъединява към екипа на БМ Лизинг от групата на Българо-американския инвестиционен фонд, първоначално като финансов аналитик, а впоследствие и като финансов мениджър. През април 2007 г. поема длъжността риск мениджър в Елана Трейдинг и Елана Фонд Мениджмънт. Кариерата му продължава през 2009 г. в дружествата от групата на Българска банка за развитие, отначало като началник управление Риск и регулативен контрол в ББР, след това като риск мениджър в Микрофинансираща институция Джобс, а от август 2013 г. като риск мениджър и член на съвета на директорите на Национален гаранционен фонд.

Михаил Сотиров има придобити международните сертификати Chartered Financial Analyst (CFA) от CFA Institute през 2002 г., и Financial Risk Manager (FRM) от Global Association of Risk Professionals (GARP) през 2008 г., а така също и сертификат за инвестиционен консултант от КФН през 2007 г.

Ползва свободно руски, английски, италиански и френски език.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина