Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на термините
 покажи Направени са първите плащания на пенсионери от УПФ „ДСК-Родина“ за м. октомври

На 11.11. 2021 г. първите пенсионери от Универсален пенсионен фонд „ДСК-Родина” с договори за разсрочено плащане и допълнителна пожизнена пенсия за старост, получиха своите първи плащания. Общо 33 000 лв. са изплатени на лицата упражнили правото си на пенсия по близо 120 договора от различните пенсионни продукти (без еднократните плащания).

Пенсионерите от УПФ „ДСК-Родина“  ще могат да разчитат на своите месечни плащания всеки месец до 15-то число за текущия месец, изплатени от Фонда за изплащане на пожизнени пенсии „ДСК-Родина“ и Фонда за разсрочени плащания „ДСК-Родина“. Право на пенсионера е да определи и удобния за него начин на получаване на пенсията – по банков път или с пощенски запис. 

Съгласно Кодексът за социално осигуряване (КСО) осигурените лица могат да се възползват от правото си на пенсиониране от универсален пенсионен фонд при навършена възрастта по чл. 68, ал.1 за 2021 г. - 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете. Тази година лицата с право на пенсиониране от УПФ са само жени, родени след 31.12.1959 г. Видът на изплащане на средствата при пенсиониране от УПФ също е регламентиран в КСО  - допълнителна пожизнена пенсия за старост, разсрочено изплащане и еднократно изплащане, като той се определя в зависимост от натрупаните средства по осигурителната партида на лицето за целия период на осигуряване.

Към момента броят на разсрочените плащания е с най-голям дял за сметка на допълнителните пожизнени пенсии за старост, които ще се увеличават дългосрочно, тъй като броят на осигурени лица с натрупвания по партидата, достатъчни за отпускането на пожизнени пенсии, ще продължава да расте.

Всички предстоящи пенсионери от УПФ „ДСК-Родина” АД  могат да се информират за видовете пенсионни плащанияи за прогнозния размер на тяхната пенсия към момента на пенсиониране от универсален пенсионен фонд, в офисите на компанията или в Информационния център на ПОК „ДСК Родина” АД  на тел . 070010375 /8/ от 09:00 до  17:30 ч. всеки работен ден или на имейл: info@dskrodina.bg.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина