Начало    
 покажи 
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеКомисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФПС „ДСК – Родина”

ПОК „ДСК - Родина“ АД уведомява осигурените лица и пенсионерите, че Комисията за финансов надзор одобри с Решение 772-ДПФПС/21.10.2021 г. изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФПС „ДСК – Родина”.

В Правилника за организацията и дейността на ДПФПС „ДСК – Родина” са одобрени изменения и допълнения в следните текстове: раздел „Използвани съкращения“; чл. 11, ал. 2; ал. 22, т. 2а-3; чл. 32, ал. 2; чл. 33, ал. 1 и ал. 2а-4; чл. 34, ал. 1, т. 1; чл. 35, ал. 1; чл. 37, ал. 5; чл. 48, ал. 3; чл. 50; чл. 51, ал. 1; чл. 54, ал. 7; чл. 56; чл. 57, ал. 2; чл. 60, ал. 1 и 3; чл. 62, ал. 4; чл. 64, ал. 2; чл. 65, ал. 2, т. 1 и 5; чл. 67, ал. 5; чл. 67а, ал. 2 и 3; чл. 68, ал. 2; чл. 76; чл. 83; чл. 84; чл. 87, ал. 1, 2, 6 и 9; чл. 89, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 3; чл. 90, ал. 1, 7 и 8; чл. 91; чл. 92, ал. 4, т. 4; пар. 1, т. 9, буква „а“ и т. 19 от допълнителните разпоредби и пар. 4 от заключителните разпоредби.

Промените в Правилника имат за цел привеждането му в съответствие с изменения в нормативната уредба, касаеща допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, включително и прецизиране на отделни текстове в него.

Повече информация и екземпляр от Правилника могат да се получат в централния офис на ПОК „ДСК - Родина“ АД на адрес: гр. София, п.к. 1303, район Възраждане, бул. „Ал. Стамболийски” No 101, Мол София, София Тауър, ет. 4., всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, на тел. 070010375 /8/, както и на интернет страницата на Компанията -  www.dskrodina.bg.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина