Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на термините
 покажи Съобщение за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ „ДСК – Родина”

Съобщение за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ „ДСК – Родина”.          

ПОК „ДСК - Родина“ АД уведомява осигурените лица и пенсионерите, че Комисията за финансов надзор, одобри с Решение № 646-УПФ/31.08.2021 г. изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ „ДСК – Родина”.

В Правилника за организацията и дейността на УПФ „ДСК – Родина” са одобрени изменения и допълнения в следните текстове: чл. 1, т. 6 – 8, 12а, 16 – 20 и 23 – 26; чл. 6; чл. 11, т. 1, 3 и 4; чл. 12, ал. 1, т. 7; чл. 13, т. 1а; чл. 22, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 3; чл. 23, ал. 4, ал. 9, т. 1, 8а и 10 и ал. 10 – 13; чл. 25; чл. 27, ал. 1, 2, 5 и 6; чл. 28, ал. 5 – 7; чл. 28б, т. 2; чл. 29, ал. 1; чл. 29д, ал. 2; Глава шеста „а“ с чл. 30а – чл. 30г; Глава шеста „б“ с чл. 31 – чл. 32а; чл. 35, ал. 2; чл. 38; чл. 39, ал. 2; чл. 39а; заглавието над чл. 40; чл. 40 – чл. 46;  чл. 47, ал. 1, 2 и 4 – 7; чл. 49 – чл. 49в; заглавието над чл. 50; чл. 50, ал. 1, 3 и 4; чл. 51, ал. 1; чл. 51а; чл. 51б, ал. 3; чл. 51в, ал. 2; чл. 51г; чл. 51е, т. 2; чл. 52, ал. 2 – 4; Глава осма „а“ с чл. 52а - чл. 52г; Глава осма „б“ с чл. 52д – чл. 52ж; чл. 59, ал. 3 и 5; чл. 60, ал. 3; чл. 61, т. 1а и 3а; чл. 62а, ал. 2,  т. 1, 2а и 3; чл. 65, ал. 1 и 2; заглавието на Глава четиринадесета; чл. 67, ал. 2; чл. 68; чл. 69; чл. 71; чл. 73а; чл. 74, ал. 1 – 3; чл. 78, ал. 1 и ал. 6, т. 5; чл. 79, ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 2, т. 3 и 3а; чл. 80, ал. 3; чл. 80а; чл. 83; чл. 84, ал. 5; чл. 86, ал. 1, 2 и 6; чл. 87, ал. 4, ал. 5, т. 3 и ал. 7; чл. 88, ал. 1, 4 и 5; чл. 88а, ал. 1, 8 и 9; чл. 89; чл. 90, ал. 4, т. 4 и 5; чл. 91, ал. 3а и 5; чл. 91а, ал. 2; чл. 91в, ал. 1; чл. 91г, ал. 1; чл. 91д, ал. 7; чл. 92, ал. 4 – 6 и чл. 95.

Промените в правилника са свързани основно със съобразяването му с настъпили промени в нормативната уредба, регламентиращи изплащането на пенсии при осигуряване в универсален пенсионен фонд, включително и прецизиране на отделни негови текстове.

Повече информация и екземпляр от правилника могат да се получат в централния офис на Компанията на адрес: гр. София, п.к. 1303, район Възраждане, бул. „Ал. Стамболийски” No 101, Мол София, София Тауър, ет. 4. всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, на тел. 070010375 /8/, както и на интернет страницата на Компанията - www.dskrodina.bg


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина