Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на термините
 покажи Комисията за финансов надзор публикува на своята интернет страница доходността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 31.12.2018 г. - 31.12.2020 г. на годишна база.

Комисията за финансов надзор публикува на своята интернет страница доходността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 31.12.2018 г. - 31.12.2020 г. на годишна база.

** Посочените данни са публикувани на интернет страницата на КФН (www.fsc.bg). Резултатите за доходността и показателите за риска са изчислени съгласно одобрената от КФН методика, отнасят се за минали периоди и нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Инвестиционната политика на пенсионните фондове, измененията в основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност, както и значението на показателите за постигната доходност и за равнището на инвестиционния риск, са достъпни на сайта на компанията. ПОК „ДСК - Родина“ АД не гарантира положителна доходност, като стойността на дяловете може както да нараства, така и да се понижава.

Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване (03.02.2021г.)


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина