Начало    
 покажи 
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеСъобщение до осигурените лица и пенсионери на ПОК "ДСК-Родина" АД

Уважаеми осигурени лице и пенсионери,

 

С настоящото Ви уведомяваме, че с Решение на Общото събрание на акционерите от 14.08.2019 г. е  променен адресът на управление на ПОК „ДСК-Родина“ АД, както следва:

 -          гр. София, район Възраждане, бул. „Ал. Стамболийски” No 101, Мол София, София Тауър, ет. 4.

 

Предстои вписване на промяната в Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

 

Оставаме на Ваше разположение за допълнителна информация.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина