Начало    
 покажи 
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеСъобщение за изменения и допълнения на правилниците за организацията и дейността на УПФ „ДСК – Родина”, ППФ „ДСК – Родина”, ДПФ „ДСК – Родина” и ДПФПС „ДСК – Родина”.

ПОК „ДСК - Родина“ АД уведомява осигурените лица и пенсионерите, че Комисията за финансов надзор, одобри  с Решение № 934-УПФ/08.08.2019г., с Решение № 935-ППФ/08.08.2019г., с Решение № 936-ДПФ/08.08.2019г. и с Решение № 923-ДПФПС/06.08.2019г. изменения и допълнения в Правилниците за организация и дейността на фондовете за допълнително задължително и допълнително доброволно пенсионно осигуряване, управлявани от пенсионноосигурителното дружество.

В Правилника за организацията и дейността на УПФ „ДСК – Родина” са одобрени изменения и допълнения в следните текстове: чл.5, ал.3; чл.27, ал.2; чл.28, ал.3; чл.29, ал.1; чл.45, ал.1; чл.49, ал.3; чл.50, ал.2; чл.60, ал.3; чл.62а, ал.2, т.2а и 5; чл.81, ал.1; чл.94а и чл.95 от Правилника.

В Правилника за организацията и дейността на ППФ „ДСК – Родина” са одобрени изменения и допълнения в следните текстове: чл.5, ал.3; чл.27, ал.2; чл.28, ал.3; чл.29, ал.1; чл.45, ал.1; чл.50, ал.2; чл.61, ал.3; чл.63а, ал.2 т.5; чл.83, ал.1; чл.95а и чл.96 от Правилника.

В Правилника за организацията и дейността на ДПФ „ДСК – Родина” са одобрени изменения и допълнения в следните текстове: чл.5, ал.3; чл.10, ал.2; чл.22, ал.2, т.2а и 5; чл.26, ал.2; чл.35, т.1; чл.36, ал.1, т.1 и ал.2; чл. 37, ал.4; чл.62, ал.2; чл.63; чл.64, ал1; чл.72, ал.1; чл.77, ал.3; чл. 87, т.5; чл.88, ал.1; чл.97, ал.2; чл.134 и чл.135 от Правилника.

В Правилника за организацията и дейността на ДПФПС „ДСК – Родина” са одобрени изменения и допълнения в следните текстове: чл.13., ал.6 ал.7; чл.36, чл.65, ал.2 т.3 ,т.4 и т.6; чл.66; чл.67а; чл.67а1; чл.81; 1 т.21 от Допълнителните разпоредби; 3а и 4 от Заключителните разпоредби от Правилника.

Промените в правилниците са свързани основно с тяхното актуализиране във връзка с настъпили изменения в нормативната уредба на дейността по допълнително пенсионно осигуряване.

Повече информация и екземпляри от всеки правилник могат да се получат в централния офис на Компанията на адрес: гр. София, ул. „Княз Александър I Батенберг” № 6,ет.1 и на адрес гр. София, п.к. 1303, район Възраждане, бул. „Ал. Стамболийски” No 101, Мол София, София Тауър, ет. 4. всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, на тел. 02 / 942 70 17, както и на интернет страницата на Компанията -  www.dskrodina.bg.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина