Начало    
 покажи 
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеСъобщение за изменения и допълнения на правилниците за организацията и дейността на УПФ „ДСК – Родина” , ППФ „ДСК – Родина”, ДПФ „ДСК – Родина” и ДПФПС „ДСК – Родина”.

ПОК „ДСК - Родина“ АД уведомява осигурените лица и пенсионерите, че Комисията за финансов надзор, одобри  с Решение №418 - УПФ/28.02.2019г., с Решение №421-ППФ/28.02.2019г., с Решение №420-ДПФ/28.02.2019г. и с Решение №419-ДПФПС/28.02.2019г. изменения и допълнения в Правилниците за организация и дейността на фондовете за допълнително задължително и допълнително доброволно пенсионно осигуряване, управлявани от пенсионноосигурителното дружество.

Промените в правилниците са свързани основно с тяхното актуализиране във връзка с настъпили изменения в нормативната уредба на дейността по допълнително пенсионно осигуряване, а също така са прецизирани и отделни техни текстове. В правилниците за организация и дейността на ДПФ „ДСК – Родина” и ДПФПС „ДСК – Родина” са извършени промени и текстовете, касаещи събираните от ПОК „ДСК - Родина“ АД такси и удръжки, както и реда за актуализация на пенсиите, изплащани от ДПФ „ДСК – Родина”, съответно от ДПФПС „ДСК – Родина”.

Повече информация и екземпляри от Правилниците могат да се получат в централния офис на Компанията на адрес: гр. София, ул.”Княз Александър I Батенберг” № 6, ет.1 всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, на тел. 02 / 942 70 17, както и на интернет страницата на Компанията - www.dskrodina.bg


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина