Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Надзорен съвет
Управителен съвет
Попечителски съвети
Консултативен съвет
Мениджърски състав
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеНадзорен съвет

Виолина Маринова

Председател на НС

 

 

   

Председател на НС

Виолина Маринова е родена през 1953 г. в София.

Завършила е специалност "Финанси и кредит" във ВФСИ "Д. Ценов", Свищов, през 1977 г. Специализирала е "Комплексно банково обслужване на населението от ДСК" (1986 г.) в УНСС, София, и "Мениджмънт, Маркетинг, Бизнес комуникации, Финанси и счетоводство" в Института по мениджмънт и маркетинг, София.

Госпожа Маринова има дългогодишен опит в банковото дело и олицетворява японския модел на кариерно развитие, започвайки от най-ниското стъпало, като служител „Банково обслужване“, и достигайки през всички позиции до поста Главен изпълнителен директор. Започва работа през 1971 г. като счетоводител в клон ДСК-2, а по-късно става главен директор на клон ДСК 2 (1985 - 96 г.), и заместник-председател на Управителния съвет на Банка ДСК и изпълнителен директор (1996 - 2001 г.). От септември 2001 г. до 2004 г. е член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Банка ДСК, а от май 2004 г. е началник на Управление "Вътрешен контрол и одит" на банката. С решение на Надзорния съвет на Банка ДСК от 29 ноември 2004 г., Виолина Маринова е избрана за Главен изпълнителен директор на Банка ДСК.

Под нейно ръководство Банка ДСК  се утвърди като модерна банка, безспорен лидер  в банкирането на дребно, лидер по доверие  и най-предпочитан от студентите работодател сред банките в България. След сделката по придобиването на Сосиете Женерал Експресбанк  от Банка ДСК през 2019 г. госпожа Маринова e избрана за Главен изпълнителен директор и на новата, обединена банка.

Тя е член на настоятелството на Държавен музикален театър "Стефан Македонски", София (от 2001 г.) и председател на Управителния съвет на фондация "Атанас Буров" (от 2000 г.)

През 2001 г. госпожа Виолина Маринова получи престижния приз на фондация "Атанас Буров" за "Най-добър банкер на годината", а през 2005 г. бе удостоена от Банка ОТП с наградата „Андраш Фай” за особени заслуги в работата си в Банка ДСК, най-успешното дружество на Банка ОТП. Наградата е признание за изключителния принос на Виолина Маринова и личното й участие във финансовите успехи на Банка ДСК, и за организационната и ръководната консолидация на Банката. През 2007 г. българският финансов седмичник "Банкер" обяви ръководителката на Банка ДСК за "Банкер на годината", а престижното британско списание Finance Central Europe я избра за "Банкер на годината в България"  в пет поредни години - 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 г.

През 2013 г. Виолина Маринова бе определена за „Мениджър на годината” в едноименния конкурс  на списание „Мениджър“.

Банков лидер и визионер, с изключителен принос за изграждането и запазването на доверието в българските финансови институции, през септември 2013 г. Виолина Маринова стана и единственият банкер в България, удостоен с най-високото национално отличие - орден „Стара планина”, първа степен.

През 2014 г. г-жа Маринова получи наградата „Златен кръст за заслуги към Унгария” за подкрепата на  двустранния културен обмен и в знак на признание за приноса й в популяризирането на унгарската култура в България.

През 2019г. г-жа Виолина Маринова получава голямото отличие на специализираното финансово издание "БАНКЕРЪ" за забележителен растеж на бизнеса и съхранено доверие на клиентите - "Банкер на годината 2019“ .

Владее френски и руски език, говори арменски и английски език.

  

Чаба Наги

Член на НС

 

 


Чаба Наги е роден през 1965 г. в Унгария. Завършил е Техническия университет в Будапеща през 1989 г., факултет по механика и инженерство. През 1993 г. се дипломира в Университета по икономически науки, Индустриален факултет. През 1998 г. придобива МВА степен в Центъра за управленско развитие на Университета по икономически науки в Будапеща.
Управител е в ОТП Частен пенсионен фонд от основаването му през 1997 г. Занимавал се е с планиране на маркетинговата и промоционална дейност и оформяне на имиджа на Фонда. Планирал е и е стартирал информационната му система. Бил е началник на управление в дирекция Вътрешен одит на Държавна спестовна и търговска банка Лимитид (1994 - 1997). За периода 1993 - 1994 е старши асистент в Управление "Съмнителни дългове" на дирекция Управление на риска в същата банка.
От 1999 г. е президент на Унгарската асоциация на пенсионните фондове в Унгария. От 2001 г. е член на борда на директорите на Националния фонд за пенсионни гаранции в Унгария, а от 2002 г. е член на борда на директорите на ОТП Доброволен пенсионен фонд.

 

Янаки Янакиев

Член на НС

 

 

 


 

 

Янаки Янакиев е роден през 1964 г. Завършил е Университет за национално и световно стопанство (Висш икономически институт „Карл Маркс“) – София с придобита степен магистър.

Професионалната му реализация започва в банковата сфера през 1992 г. в Българска народна банка гр. София, управление Банков надзор, дирекция Инспекции, а от 2004 г. до 2010 г. е ръководител екип в управление Банков надзор дирекция Инспекции и Надзорно наблюдение в същата институция.  От 2010 г. до 2018 г. заема позицията началник на управление „Вътрешен одит“ на групата ББР АД. От 2018 г. е избран за член на Контролния съвет на Института на вътрешните одитори в България. Янаки Янакиев има придобит международен сертификат CRMA (сертификат за осигуряване управлението на риска) – издаден от Глобалния международен институт на вътрешните одитори в САЩ през 2013 г., и сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“ – издаден от Министерство но финансите през 2017 г. Ползва английски, руски, сръбски и румънски език.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина