Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Надзорен съвет
Управителен съвет
Попечителски съвети
Консултативен съвет
Мениджърски състав
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеПопечителски съвети

ПОПЕЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ДСК-Родина“, ФОНД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОЖИЗНЕНИ ПЕНСИИ „ДСК-Родина“ И ФОНД ЗА РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ „ДСК-Родина“ 

Христо Василев Христов – председател

Николай Иванов Марев
Рашко Христов Рашков
Стефан Стефанов Костадинов
Валерия Петева Петрова
Силва Стоянова Лисичкова
Ивелина Сивова Иванова
Диана Любомирова Тодорова
Елка Динкова Арнаудова

 

За връзка:
Христо Василев Христов
Адрес: 1000 София, ул. “Лавеле” № 30.
тел.: 02/982 31 07
E-mail:


ПОПЕЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДСК-Родина"

Снежанка Миркова Славчева - председател

Николай Иванов Марев
Стефан Стефанов Костадинов
Борислав Любомиров Киров
Силва Стоянова Лисичкова
Ивелина Сивова Иванова
Диана Любомирова Тодорова
Елка Динкова Арнаудова
Христо Василев Христов

За връзка:
Снежанка Миркова Славчева
Адрес: София 1000, ул. "Алабин" № 16-20
тел.: 02/987 63 03

E-mail: slavcheva@bia-bg.com


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина