Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Надзорен съвет
Управителен съвет
Попечителски съвети
Консултативен съвет
Мениджърски състав
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеПопечителски съвети

ПОПЕЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДСК-Родина"

Емилия Борисова Маркова – председател

Николай Иванов Марев
Рашко Христов Рашков
Стефан Стефанов Костадинов
Валерия Петева Петрова
Силва Стоянова Лисичкова
Мария Методиева Петрова
Диана Любомирова Янкова
Христо Василев Христов

 

За връзка:
Емилия Борисова Маркова
Адрес: 1040 София, пл. “Македония” № 1, ет. 8
тел.: 401 06 73
E-mail: emarkova@citub.net


ПОПЕЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДСК-Родина"

Снежанка Миркова Славчева - председател

Николай Иванов Марев
Стефан Стефанов Костадинов
Борислав Любомиров Киров
Силва Стоянова Лисичкова
Мария Методиева Петрова
Диана Любомирова Янкова
Елка Динкова Арнаудова
Христо Василев Христов

За връзка:
Снежанка Миркова Славчева
Адрес: София 1000, ул. "Алабин" № 16-20
тел.: 02/987 63 03

E-mail: slavcheva@bia-bg.com


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина