Начало    
ППФ „ДСК-Родина“
Как да се осигуряваме?
Права на осигурените лица
Правилник на ППФ
Такси
Решение за управление
УПФ „ДСК-Родина“Решение за управление


Документ за разрешение за управление на ППФ


Документ за актуално състояние на ППФ "ДСК-Родина"


Идентификационния код на ППФ в Националната агенция за приходите е 041
 

Инвестиционните посредници 
РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД 
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД 
АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД 
СИТИГРУП ГЛОБЪЛ МАРКЕТС ЛИМИТЕД 
СИТИГРУП ГЛОБЪЛ МАРКЕТС ЮРЪП АГ 
СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД 
Ситибанк Европа АД, клон България КЧТ 
ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД 

Банка попечител на ППФ „ДСК-Родина” е „Алианц Банк България” АД.

Данни за съдебната регистрация на ППФ
Софийски градски съд
Фирмено дело №14246/2000
Решение №1 от 01.12.2000 год.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина