Начало    
ДПФ „ДСК-Родина”
ДПФПС „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Как да се осигуравяваме?
Изтегляне на средства
Ползи за работодателя
Ползи за осигурените лица
Права на осигурените лица
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ ПС
Такси
Решение за управлениеПолзи за работодателя

Осигуряването във фонд за ДДПО по професионални схеми представлява елемент на договарянето между работници, служители – работодатели, осигурители. От една страна осигурителят, работодателят може да предложи освен увеличение на заплатите /което обичайно е искането на работниците и служителите/ и още един материален стимул – осигуряване за допълнителна доброволна пенсия, откъдето ще се плаща допълнителна пенсия за старост в полза на работниците.
От друга страна служителите, работниците получават освен заплати и други социални придобивки, право на допълнителна пенсия за старост при навършване на 60 годишна възраст или до 5 години преди навършване на тази възраст.
Важно е да се отбележи, че се предвижда при осигуряване във фонд за ДДПО по професионални схеми същият режим на данъчни облекчения за лични вноски за ДДПО от физически лица, както и при осигуряване в ДПФ с лични вноски.


Социален пакет, предоставян от работодателя:
 
  • Основна заплата
  • Ръст на заплата в зависимост от стажа
  • Осигуряване за доброволна пенсия
  • Бонуси, атестации, награди
  • Застраховка Живот, доброволно здравно осигуряване
  • Др. социални придобивки – телефон, кола и др.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина