Начало    
ДПФ „ДСК-Родина”
ДПФПС „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Как да се осигуравяваме?
Изтегляне на средства
Ползи за работодателя
Ползи за осигурените лица
Права на осигурените лица
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ ПС
Такси
Решение за управление
Оповестяване на информация във връзка с устойчивосттаРешение за управление

Документ за разрешение за управление

Документ за актуално състояние на ДПФ ПС "ДСК-Родина"

Банка попечител на ДПФ ПС „ДСК-Родина” е „Алианц Банк България” АД

Инвестиционните посредници 
"ПФБК" ООД 
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД (ОББ) 
АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД 
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 
СИТИГРУП ГЛОБЪЛ МАРКЕТС ЛИМИТЕД 
СИТИГРУП ГЛОБЪЛ МАРКЕТС ЮРЪП АГ 
СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД 
Ситибанк Европа АД, клон България КЧТ 
ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД 


Данни за съдебната регистрация на ДПФ ПС
Софийски градски съд
Фирмено дело №20597/2007
Решение №1 от 28.12.2007 год.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина