Начало    
ДПФ „ДСК-Родина”
ДПФПС „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Как да се осигуравяваме?
Изтегляне на средства
Ползи за работодателя
Ползи за осигурените лица
Права на осигурените лица
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ ПС
Такси
Решение за управлениеКак да се осигуряваме?

Осигуряването се извършва въз основа на колективен трудов договор (КТД) или колективно споразумение, подписано между работници, служители /и други лица, определени като субекти на професионалната схема/, от една страна, и работодател, осигурител от друга страна. Условията, при които се извършва осигуряването, обхватът на осигуряването, размер на осигурителната вноска и видовете пенсионни плащания се определят  въз основа на постигнатите договорености между тези две страни.

В рамките на професионалната схема е възможно отделните физически лица да правят осигурителни вноски за своя сметка. 

Схема на ДПФ ПС „ДСК-Родина”:


 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина