Начало    
DSK Rodina
За период от до

Стойността на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК–Родина” се изчислява от 25 юни 2008 г. На посочената дата стойността на един дял е равна на 1 лев.На основание чл. 22, ал. 2 от Наредба №9 от 19.11.2003 г. стойността на 1 дял, валидна за последния работен ден на всеки месец се обявява във вестник „24 часа“ на третия работен ден на следващия месец. Всички изменения и допълнения към Правилниците за организацията и дейността на фондовете се публикуват във вестниците „24 часа“ и "Труд". 

Стойност на един дял в лева за 25.11.2022 г.
Професионален фонд1.59085 лв.
Универсален фонд1.62505 лв.
Доброволен фонд1.84217 лв.
ДПФ по професионални схеми1.46731 лв.
   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина