Начало    
DSK Rodina
За период от до

Стойността на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК–Родина” се изчислява от 25 юни 2008 г. На посочената дата стойността на един дял е равна на 1 лев.На основание чл. 22, ал. 2 от Наредба №9 от 19.11.2003 г. стойността на 1 дял, валидна за последния работен ден на всеки месец се обявява във вестник „24 часа“ на третия работен ден на следващия месец. Всички изменения и допълнения към Правилниците за организацията и дейността на фондовете се публикуват във вестниците „24 часа“ и "Труд". 

Стойност на един дял в лева за 28.01.2022 г.
Професионален фонд1.75275 лв.
Универсален фонд1.79363 лв.
Доброволен фонд2.02266 лв.
ДПФ по професионални схеми1.62694 лв.
   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина