Начало         English   
DSK Rodina
За период от до

„На основание чл. 22, ал. 2 от Наредба №9 от 19.11.2003 г. Стойността на 1 дял, валидна за последния работен ден на всеки месец се обявява във вестник Капитал Daily на третия работен ден на следващия месец. Всички изменения и допълнения към Правилниците за организацията на фондовете се публикуват във вестниците Новинар и Капитал Daily.
Съобщение за изменението и допълнението на правилниците на УПФ „ДСК – Родина”, ППФ „ДСК – Родина”, е публикувано на 15.06.2015 г. във в. Капитал Daily и в. Новинар.

Стойност на един дял в лева за 22.07.2016 г.
Професионален фонд1.46505 лв.
Универсален фонд1.51114 лв.
Доброволен фонд1.62337 лв.
ДПФ по професионални схеми1.33119 лв.
   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина