Начало    
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
ПЕНСИОННИ ПРОДУКТИ
РЕД ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ
ТОЧКИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ
ДОКУМЕНТИРЕД ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ

Осигурените лица в УПФ „ДСК-Родина“, за които е възникнало право на получаване на допълнителна пожизнена пенсия за старост , могат да упражнят това право (независимо от вида на полагащото им се плащане - пожизнена пенсия, разсрочено или еднократно) като подадат писмено заявление до Компанията и представят при подаването му документ за самоличност.

При отпускане на пожизнена пенсия или разсрочено плащане, лицето сключва писмен договор, в който се определят конкретните условия на избрания продукт.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина