Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеЗа ПОК

Пенсионноосигурителна компания “ДСК-Родина” АД осъществява дейност от 1997 г. Основен акционер на Компанията с 99.85% от капитала е “Банка ДСК” АД, част от международната финансова група ОТП.

За банковата група на Банка ДСК

Мажоритарен собственик собственик на Банка ДСК от октомври 2003 година е Банка OTП. Банка ОТП е основната компания в международната финансова група, която извършва дейност в Централна и Източна Европа.

Чрез териториалната мрежа на Банка ДСК, клиентите на ПОК „ДСК-Родина” АД имат възможност да бъдат обслужвани в широка клонова мрежа от близо 300 офиса в цялата страна.

Продукти, които предлага Компанията

В съответствие с действащото законодателство и издадената лицензия за допълнително пенсионно осигуряване Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина” АД има регистрирани и управлява Универсален пенсионен фонд, Професионален пенсионен фонд, Доброволен пенсионен фонд и Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми.

Универсален Пенсионен Фонд „ДСК-Родина” - Броят на осигурените лица в универсалния пенсионен фонд към 30.09.2023г. е 790 123 души.

Професионален Пенсионен Фонд „ДСК-Родина” - Броят на осигурените лица в професионалния пенсионен фонд към 30.09.2023г. е 58 601 души.

Доброволен Пенсионен Фонд „ДСК-Родина” – Броят на осигурените лица в доброволния пенсионен фонд към 30.09.2023г. е 117 140 души.

Доброволен Пенсионен Фонд по Професионални Схеми „ДСК-Родина” - Броят на осигурените лица в доброволния пенсионен фонд по професионални схеми към 30.09.2023г. е 9 937 души.

Данните са публикувани на Интернет страницата на КФН - ”Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2023г.”

Банка попечител на ПОК „ДСК-Родина” АД и управляваните от нея фондове е “Алианц Банк България” АД. ПОК “ДСК-Родина” АД има сключени договори за инвестиционно посредничество с Първа Финансова Брокерска къща ЕООД,  УниКредит Булбанк АД, Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитед, Юробанк България АД, Ситибанк Европа АД, клон България КЧТ, ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД.

Етичен Кодекс на ПОК "ДСК-Родина" АД (PDF, 284 KB)

Правила за личните сделки с финансови инструменти

Оповестяване на информация по Наредба №48 от 20 март 2013г. на КФН

Мотиви за неприемане на политика за ангажираност (07.07.2020г.)

Информация във връзка със стратегията за дялово инвестиране в ДПФПС „ДСК - Родина“ (31.03.2021г.)

Информация по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения

 

Адреса на управление на ПОК "ДСК-Родина" АД е:

гр. София, п.к. 1000, ул. „Георги Бенковски“ № 5, ет. 2
факс: 02 /942 70 18
тел.: 02 /942 70 17;
email: rodina@dskrodina.bg
сайт: http://www.dskrodina.bg/


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина