Начало         English   
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеЗа ПОК

Пенсионноосигурителна компания “ДСК-Родина” АД осъществява дейност от 1997 г. Основен акционер на Компанията с 99.75% от капитала е “Банка ДСК” ЕАД, част от международната финансова група ОТП.

За банковата група на Банка ДСК

Едноличен собственик на Банка ДСК от октомври 2003 година е Банка OTП. Банка ОТП е основната компания в международната финансова група, която извършва дейност в 9 страни от Централна и Източна Европа.

Чрез териториалната мрежа на Банка ДСК, клиентите на ПОК „ДСК-Родина” АД имат възможност да бъдат обслужвани в широка клонова мрежа с над 370 офиса в цялата страна.

Продукти, които предлага Компанията

В съответствие с действащото законодателство и издадената лицензия за допълнително пенсионно осигуряване Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина” АД има регистрирани и управлява Универсален пенсионен фонд, Професионален пенсионен фонд, Доброволен пенсионен фонд и Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми.

Универсален Пенсионен Фонд „ДСК-Родина” - Броят на осигурените лица в универсалния пенсионен фонд към 31.12.2017г. е 525 248 души.

Професионален Пенсионен Фонд „ДСК-Родина” - Броят на осигурените лица в професионалния пенсионен фонд към 31.12.2017г. е 38 689 души.

Доброволен Пенсионен Фонд „ДСК-Родина” – Броят на осигурените лица в доброволния пенсионен фонд към 31.12.2017г. е 92 523 души.

Доброволен Пенсионен Фонд по Професионални Схеми „ДСК-Родина” - Броят на осигурените лица в доброволния пенсионен фонд по професионални схеми към 31.12.2017г. е 7 788 души.

данните са публикувани на Интернет страницата на КФН - ”Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2017г.”

Банка попечител на ПОК „ДСК-Родина” АД и управляваните от нея пенсионни фондове е “Алианц Банк България” АД. ПОК “ДСК-Родина” АД има сключени договори за инвестиционно посредничество с Първа Финансова Брокерска къща ООД, Райфайзенбанк ЕАД (България),  УниКредит Булбанк АД, Сосиете Женерал Експресбанк АД, Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитед, Юробанк България АД, Ситибанк Европа АД, клон България КЧТ, ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД.

Етичен Кодекс на ПОК "ДСК-Родина" АД (PDF, 284 KB)

Правила за личните сделки с финансови инструменти на членовете на съветите, на инвестиционния консултант, на другите лица, работещи по договор за ПОК "ДСК-Родина" АД и на свързаните с тях лица (PDF, 153 KB)

Оповестяване на информация по Наредба №48 от 20 март 2013г. на КФН

 

Адреса на управление на ПОК "ДСК-Родина" АД е:


гр. София 1000
ул. "Княз Александър I Батенберг" №6
факс: 02 /942 70 18
тел.: 02 /942 70 17;
email: rodina@dskrodina.bg
сайт:  http://www.dskrodina.bg/


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина