Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Надзорен съвет
Управителен съвет
Попечителски съвети
Консултативен съвет
Мениджърски състав
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеУправителен съвет

Боян Стефов 

Председател на Управителния съвет

 

 

Изпълнителен директор на „Банка ДСК“ АД и ръководител на направление „Корпоративно банкиране“.

Боян Стефов заема длъжността ръководител на направление „Корпоративно банкиране“ в Банка ДСК от май 2014 г., а през септември 2019 г. става и изпълнителен директор. За член на Управителния съвет на банката е избран през 2017 г. Под негово ръководство през 2018 г. Банка ДСК постига отлични резултати – позиционира се като втората най-динамично развиващата се банка в сегмента на корпоративното банкиране.

 

 

Диана Митева 

Член на УС

 

 

Изпълнителен директор на „Банка ДСК“ АД и ръководител на направление „Банкиране на дребно“

Г-жа Митева е част от Управителния съвет на Банка ДСК повече от 17 години, като от 2007 г. е Ръководител на направление „Банкиране на дребно“, като преди това заема поста Изпълнителен директор и ръководител направление “Корпоративно банкиране“. Има богат опит в банковия сектор, който е придобила като част от ръководните екипи на клона на ING Bank в София – директор „Финансов контрол“, и в Демирбанк като член на УС и Изпълнителен директор „Финансов контрол“. На 27 април 2021 г. г-жа Митева е избрана за Председател на Управителния съвет на Асоциация на банките в България. Диана Митева е носител на престижната унгарска награда „Андраш Фай“, като през 2009 г. и 2017 г. е удостоена с отличието „Банкер на годината“ в конкурса на в. „Банкер“. През 2013 г. тя е отличена и с авторитетната награда „Атанас Буров“ за банково управление. През април 2017 г. Диана Митева става кавалер на Националния орден за заслуги на Франция. През последните две години под нейно ръководство се извършва най-мащабният проект за дигитална трансформация в Банка ДСК – „Retail bank of the future“.

 

 

Николай Марев – Главен изпълнителен директор на ПОК "ДСК-Родина" АД

Член на УС

 

 

Николай Марев е роден през 1967 г. в Бургас  и завършва средното си образование в английската езикова гимназия в Бургас. Придобива бакалавърска степен по Счетоводство и Международна Икономика в Нюйоркския държавен университет. Получава магистърска степен по Международни икономически отношения от Икономическия университет в Будапеща през 1995г. Притежава счетоводна квалификация АCCA.
Започва кариерата си като одитор в Coopers & Lybrand в Будапеща през август 1994г. Продължава като корпоративен одитор във Philip Morris в Лозана, Швейцария до края на 1997 г. Работил е във фонд за рискови капитали за Централна и Източна Европа Oresaventures в Брюксел до края на 1999 г.  Като финансов директор на Cefin Holding S.А. от началото на 2000 до септември 2003г създава дилърски мрежи за продажби на камиони „Ивеко” в Унгария, Румъния и България с марката Cefin и паралелно с това каптивни лизингови компании с марката Afin.
От октомври 2003 до края на 2004 г. е прокурист и финансов директор на Банка ДСК, член на групата ОТП. От началото на 2005 до май 2009 г. година е изпълнителен директор в банка Меркантил, член на групата ОТП, където отговаря за развитието на международната мрежа на банката. Създава и ръководи лизингови компании в България, Хърватия, Румъния, Сърбия, Словакия и Украйна.
В края на  май 2009 година е избран за Главен изпълнителен директор и член на УС на ПОК „ДСК – Родина”АД .
Говори свободно английски, унгарски и руски.
 

 

Румяна Сотирова  – Изпълнителен директор на ПОК "ДСК-Родина" АД

Член на УС

 

 

Румяна Сотирова  притежава магистърска степен по международни икономически отношения от УНСС и докторска степен по икономика от Руската академия на науките. Специализирала е търговия и финанси в университета Джорджтаун във Вашингтон и мениджмънт и управление на активи в  училището по бизнес на ING Group в Холандия.

Ранната й професионална кариера е свързана с Министерството на външноикономическите връзки и Българска Фондова Борса. Била е Председател на Съвета на директорите на Международен панаир – Пловдив.

От 1997г.  до  2009г. е работила в структурите на ING Group в България -  в ING Bank като главен икономист,  в ING Пенсионно осигуряване като началник отдел „Корпоративни продажби”  и като Изпълнителен директор. През периода 2006 -2009 г е член на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
Фокус в професионалния й опит е управлението на продажби и обслужване на клиенти, както и администриране на пенсионни фондове.

В началото на 2010 година е избрана за Изпълнителен директор и член на УС на ПОК „ДСК – Родина”АД .

Владее английски и руски език, ползува френски и испански.

 

Михаил Сотиров – Изпълнителен директор на ПОК "ДСК-Родина" АД

Член на УС

 

 

Михаил Сотиров е роден в гр. София през 1971 г. Завършва средно образование в Образцовия Механотехникум в София по специалността Металорежещи машини с цифрово-програмно управление през 1990 г.  Диплома за висше образование получава от Университета за национално и световно стопанство по специалност Прогнозиране и планиране на икономическите системи през 1994 г. Втора магистърска степен по специалността Банково дело и предприемачество му е призната от Fondazione Cassamarca в гр. Конелиано, Италия през 2004 г.

Михаил Сотиров има над 20-годишен опит във финансовата сфера в България, който започва през 1994 г. в Българска външно-търговска банка като финансов анализатор в управление Стратегия и организация, а през 2000 г. преминава на длъжността завеждащ сектор Управление на риска в управление Ликвидност и капиталови пазари на Уникредит Булбанк. В края на 2004 г. се присъединява към екипа на БМ Лизинг от групата на Българо-американския инвестиционен фонд, първоначално като финансов аналитик, а впоследствие и като финансов мениджър. През април 2007 г. поема длъжността риск мениджър в Елана Трейдинг и Елана Фонд Мениджмънт. Кариерата му продължава през 2009 г. в дружествата от групата на Българска банка за развитие, отначало като началник управление Риск и регулативен контрол в ББР, след това като риск мениджър в Микрофинансираща институция Джобс, а от август 2013 г. като риск мениджър и член на съвета на директорите на Национален гаранционен фонд.

Михаил Сотиров има придобити международните сертификати Chartered Financial Analyst (CFA) от CFA Institute през 2002 г., и Financial Risk Manager (FRM) от Global Association of Risk Professionals (GARP) през 2008 г., а така също и сертификат за инвестиционен консултант от КФН през 2007 г.

Ползва свободно руски, английски, италиански и френски език.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина