Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Надзорен съвет
Управителен съвет
Попечителски съвети
Консултативен съвет
Мениджърски състав
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеМениджърски състав

Главен изпълнителен директор:
Николай Марев

Изпълнителен директор:
Румяна Сотирова

Изпълнителен директор:
Михаил Сотиров

Ръководител специализирана служба “Вътрешен контрол”:
Симон Агопян

Дирекция “Финансово-счетоводна отчетност”:
Емилия Велева

Дирекция “Инвестиции”:
Иван Иванов

Дирекция “Членство и пенсии”:
Зужа Димитрова

Дирекция “Информационно обслужване и отчетност”:
Момчил Асенов

Главен юрисконсулт:

Маргарита Бонева

Актюер:

Николай Тодоров

 

 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина