Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Универсален фонд
Професионален фонд
Доброволен фонд
ДФ по професионални схеми
Осигурителни посредници
Жалби
Eлектронното досие
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеДоброволен фонд

ДОГОВОР за индивидуално доброволно пенсионно осигуряване в ДПФ "ДСК-Родина"  (01.02.2024г.)

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ за индивидуално допълнително пенсионно осигуряване в ДПФ "ДСК-Родина" с месечна вноска (01.02.2024г.)

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ за индивидуално допълнително пенсионно осигуряване в ДПФ "ДСК-Родина" с еднократна вноска (01.02.2024г.)

ДОГОВОР за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в ДПФ от осигурител (01.02.2024г.)

ДОГОВОР за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от друг осигурител (01.02.2024г.)

ДОГОВОР за разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида на осигуреното лице в ДПФ "ДСК-Родина"  (01.02.2024г.)

Пенсионен договор за изплащане на допълнителна пенсия от ДПФ "ДСК-Родина"  (01.02.2024г.)

Заявление за изтегляне на средства от индивидуална партида в ДПФ "ДСК-Родина" преди настъпване на осигурителен случай  (01.02.2024г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ за осигуряване в ДПФ "ДСК-Родина" чрез осигурител Приложение № 1  (01.02.2024г. )

ДЕКЛАРАЦИЯ за осигуряване в ДПФ "ДСК-Родина" чрез друг осигурител Приложение № 1.1  (01.02.2024г. )

ЗАЯВЛЕНИЕ за прехвърляне в ДПФ "ДСК-Родина" (14.07.2021г.)

Заявление за изтегляне на натрупани средства от ДПФ "ДСК-Родина" при настъпил осигурителен случай  (01.02.2024г.)

Основна информация за осигурените лица при прехвърляне от един в друг фонд за ДПФ "ДСК-Родина" (05.01.2024г.)

Основна информация за осигурените лица за ДПФ "ДСК-Родина" (при осигуряване с лични вноски) (05.01.2024г.)

Основна информация за осигурените лица за ДПФ "ДСК-Родина" (при осигуряване от други осигурители) (05.01.2023г.)

Искане за оттегляне на заявления за прехвърляне (14.07.2021г. )


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина