Начало         English   
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Универсален фонд
Професионален фонд
Доброволен фонд
ДФ по професионални схеми
Осигурителни посредници
Жалби
Eлектронното досие
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеДоброволен фонд

ДОГОВОР за индивидуално доброволно пенсионно осигуряване в ДПФ "ДСК-Родина"  (08.04.2019 )

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ за индивидуално допълнително пенсионно осигуряване в ДПФ "ДСК-Родина" с месечна вноска (08.04.2019)

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ за индивидуално допълнително пенсионно осигуряване в ДПФ "ДСК-Родина" с еднократна вноска (27.11.2018)

ДОГОВОР за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в ДПФ от осигурител (08.04.2019)

Договор за допълнително допроволно пенсионно осигуряване от друг осигурител (08.04.2019)

ДОГОВОР за разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида на осигуреното лице в ДПФ "ДСК-Родина"  (08.04.2019 )

Пенсионен договор за изплащане на допълнителна пенсия от ДПФ "ДСК-Родина"  (08.04.2019 )

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ за изтегляне на средства от индивидуална партида в ДПФ "ДСК-Родина" преди настъпване на осигурителен случай  (PDF, 81 KB )

ДЕКЛАРАЦИЯ за осигуряване в ДПФ "ДСК-Родина" чрез осигурител Приложение № 1  (27.11.2018 )

ЗАЯВЛЕНИЕ за прехвърляне в ДПФ "ДСК-Родина" (PDF, 3 MB )

МОЛБА за изтегляне на натрупани средства от ДПФ "ДСК-Родина" при настъпил осигурителен случай  (PDF, 100 KB )

Основна информация за осигурените лица при прехвърляне от един в друг фонд за ДПФ "ДСК-Родина" (05.04.2019г.)

Основна информация за осигурените лица за ДПФ "ДСК-Родина" (при осигуряване с лични вноски) (05.04.2019г.)

Основна информация за осигурените лица за ДПФ "ДСК-Родина" (при осигуряване от други осигурители) (05.04.2019г.)

Искане за оттегляне на заявления за прехвърляне (PDF, 3 MB )

 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина