Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Универсален фонд
Професионален фонд
Доброволен фонд
ДФ по професионални схеми
Осигурителни посредници
Жалби
Eлектронното досие
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеУниверсален фонд

ДОГОВОР за допълнително задължително пенсионно осигуряване в УПФ "ДСК-Родина" (01.02.2024г.)

Пенсионен договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост от УПФ "ДСК-Родина" (01.02.2024г.)

ДОГОВОР за разсрочено изплащане на средства от индивидуална партида на осигурено лице (01.02.2024г.)

ДОГОВОР за разсрочено изплащане на средства от фонд за разсрочени плащания по чл.167а, ал.1 (01.02.2024г.)

ЗАЯВЛЕНИЕ за изплащане на средства при осигуряване в Универсален пенсионен фонд „ДСК–Родина“ (01.02.2024г.)

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в УПФ "ДСК-Родина" (PDF, 605 KB)

Основна информация за (участие) за УПФ "ДСК-Родина" (05.01.2024г.)

Заявление за промяна на участие в УПФ "ДСК-Родина" (14.07.2021г.)

Основна информация за осигурените лица за УПФ "ДСК-Родина" (05.01.2024г.)

Искане за оттегляне на заявление за промяна на участие (14.07.2021г.)

Заявление за възобновяване на осигуряването в УПФ "ДСК-Родина" (PDF, 3 MB)

Основна информация за възобновяване на осигуряването в УПФ "ДСК-Родина" (05.01.2024г.)

Заявление за пенсионери с повторно открити индивидуални партиди в УПФ „ДСК-Родина“ по чл. 127, ал. 6 и 7 КСО (01.02.2024г.)

Решение 746- ФРП (14.10.2021г.)

Решение 747- ФИПП (14.10.2021г.)

ПРАВИЛА НА ФОНД ЗА РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ „ДСК – РОДИНА“ (29.01.2024г.)

ПРАВИЛА НА ФОНД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОЖИЗНЕНИ ПЕНСИИ „ДСК – РОДИНА“ (29.01.2024г.)

Удостоверение за актуално състояние на ФИПП „ДСК-Родина“ (29.04.2024г.)

Удостоверение за актуално състояние на ФРП „ДСК-Родина“ (29.04.2024г.)

 

 

   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина