Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеИстория

Пенсионноосигурителна компания “ДСК - Родина” АД (ПОК “ДСК - Родина” АД) е създадена през 1997 година.

От 1999 г. Компанията е член на Българската асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).

Лицензирана е с Решение № 1 от 21.09.2000 г. на Съвета по допълнително социално осигуряване за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване. По силата на тази лицензия ПОК “ДСК-Родина” АД регистрира Доброволен пенсионен фонд “ДСК-Родина” - ДПФ “ДСК-Родина”, Професионален пенсионен фонд “ДСК-Родина” - ППФ “ДСК-Родина” и Универсален пенсионен фонд “ДСК-Родина” – УПФ “ДСК-Родина”. С Решение №978 от 03.08.2007 г. КФН издаде на ПОК „ДСК-Родина” АД разрешение за управление на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина” – ДПФ ПС „ДСК-Родина”.

Броят на осигурените лица към 31.12.2023 г. в пенсионните фондове, управлявани от компанията е 986 527 души, съответно: в Доброволния пенсионен фонд – 116 806 души, в Доброволния пенсионен фонд по професионални схеми – 9 922 души, в Професионалния пенсионен фонд – 58 827 души и в Универсалния пенсионен фонд -  800 972 души.


Данните са публикувани на Интернет страницата на КФН za 2023г. - ”Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2023 г.”

Удостоверение на ПОК "ДСК_Родина" АД от Агенция по вписванията.

 

 

ПОК „ДСК-Родина” АД е получило лиценз № 4 от 03.10.2000 г. за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване

   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина