Начало    
Портфейли на фондовете
Инвестиционна политика
Доходност 

ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ И ПРИНЦИПИ НА ИНВЕСТИРАНЕ И ПРАВИЛА ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, ИЗМЕРВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА, СВЪРЗАН С ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ФОНДОВЕТЕ УПРАВЛЯВАНИ ОТ ПОК „ДСК - РОДИНА” АД            

 

 

 

 

   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина