Начало    
Портфейли на фондовете
Универсален фонд
Професионален фонд
Доброволен фонд
ДФ по професионални схеми
Инвестиционна политика
ДоходностДФ по професионални схеми

 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 29.03.2024 г. за ДПФ ПС (10.04.2024г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 29.12.2023 г. за ДПФ ПС (10.01.2024г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 29.09.2023 г. за ДПФ ПС (10.10.2023г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.06.2023 г. за ДПФ ПС (07.07.2023г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.03.2023 г. за ДПФ ПС (10.04.2023г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.12.2022 г. за ДПФ ПС (10.01.2023г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.09.2022 г. за ДПФ ПС (10.10.2022г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.06.2022 г. за ДПФ ПС (08.07.2022г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.03.2022 г. за ДПФ ПС (11.04.2022г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.12.2021 г. за ДПФ ПС (10.01.2022г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.09.2021 г. за ДПФ ПС (11.10.2021)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.06.2021 г. за ДПФ ПС (12.07.2021)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.03.2021 г. за ДПФ ПС (12.04.2021)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.12.2020 г. за ДПФ ПС (11.01.2021)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.09.2020 г. за ДПФ ПС (12.10.2020)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.06.2020 г. за ДПФ ПС (10.07.2020)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.03.2020 г. за ДПФ ПС (10.04.2020)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.12.2019 г. за ДПФ ПС (10.01.2020)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.09.2019 г. за ДПФ ПС (10.10.2019)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 28.06.2019 г. за ДПФ ПС (10.07.2019)

Структура на инвестициите по видове активи към 28.06.2019 г. (10.07.2019)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 29.03.2019 г. за ДПФ ПС (10.04.2019)

Структура на инвестициите по видове активи към 29.03.2019 г. (10.04.2019)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.12.2018 г. за ДПФ ПС (10.01.2019)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2018 г. (10.01.2019)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 28.09.2018 г. за ДПФ ПС (PDF, 141 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 28.09.2018 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 29.06.2018 г. за ДПФ ПС (PDF, 141 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 29.06.2018 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 30.03.2018 г. за ДПФ ПС (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.03.2018 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2017 г. за ДПФ ПС (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2017 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 30.09.2017 г. за ДПФ ПС (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.09.2017 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 30.06.2017 г. за ДПФ ПС (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.06.2017 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.03.2017 г. за ДПФ ПС (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2017 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2016 г. за ДПФ ПС (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2016 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 30.09.2016 г. за ДПФ ПС (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.09.2016 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 30.06.2016 г. за ДПФ ПС (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.06.2016 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.03.2016 г. за ДПФ ПС (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2016 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2015 г. за ДПФ ПС (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2015 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.09.2015 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.06.2015 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2015 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2014 г. за ДПФ ПС (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2014 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.09.2014 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.06.2014 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2014 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2013 г. за ДПФ ПС (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2013 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.09.2013 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 28.06.2013 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2013 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2012 г. за ДПФ ПС (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2012 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 29.09.2012 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 29.06.2012 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2012 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2011 г. за ДПФ ПС (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2011 г. (PDF, 119 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.09.2011 г. (PDF, 119 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.06.2011 г. (PDF, 117 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2011 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2010 г. за ДПФ ПС (PDF, 175 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2010 г. (PDF, 116 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.09.2010 г. (PDF, 119 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.06.2010 г. (PDF, 161 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2010 г. (PDF, 109 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2009 г. за ДПФ ПС (PDF, 112 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2009 г. (PDF, 84 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.09.2009 г. (PDF, 113 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.06.2009 г. (PDF, 76 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2009 г. (PDF, 76 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2008 г. за ДПФ ПС (PDF, 138 KB)


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина