Начало    
Портфейли на фондовете
Универсален фонд
Професионален фонд
Доброволен фонд
ДФ по професионални схеми
Инвестиционна политика
ДоходностПрофесионален фонд

 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 29.03.2024 г. за ППФ (10.04.2024г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 29.12.2023 г. за ППФ (10.01.2024г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 29.09.2023 г. за ППФ (10.10.2023г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.06.2023 г. за ППФ (07.07.2023г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.03.2023 г. за ППФ (10.04.2023г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.12.2022 г. за ППФ (10.01.2023г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.09.2022 г. за ППФ (10.10.2022г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.06.2022 г. за ППФ (08.07.2022г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.03.2022 г. за ППФ (11.04.2022г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.12.2021 г. за ППФ (10.01.2022г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.09.2021 г. за ППФ (11.10.2021г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.06.2021 г. за ППФ (12.07.2021г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.03.2021 г. за ППФ (12.04.2021г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.12.2020 г. за ППФ (11.01.2021г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.09.2020 г. за ППФ (12.10.2020г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.06.2020 г. за ППФ (10.07.2020г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.03.2020 г. за ППФ (10.04.2020г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.12.2019 г. за ППФ (10.01.2020г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.09.2019 г. за ППФ (10.10.2019г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 28.06.2019 г. за ППФ (10.07.2019г.)

Структура на инвестициите по видове активи към 28.06.2019 г. (10.07.2019г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 29.03.2019 г. за ППФ (10.04.2019г.)

Структура на инвестициите по видове активи към 29.03.2019 г. (10.04.2019г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.12.2018 г. за ППФ (10.01.2019г.)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2018 г. (10.01.2019г.)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 28.09.2018 г. за ППФ (PDF, 162 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 28.09.2018 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 29.06.2018 г. за ППФ (PDF, 162 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 29.06.2018 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 30.03.2018 г. за ППФ (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.03.2018 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2017 г. за ППФ (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2017 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 30.09.2017 г. за ППФ (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.09.2017 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 30.06.2017 г. за ППФ (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.06.2017 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.03.2017 г. за ППФ (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2017 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2016 г. за ППФ (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2016 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 30.09.2016 г. за ППФ (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.09.2016 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 30.06.2016 г. за ППФ (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.06.2016 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.03.2016 г. за ППФ (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2016 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2015 г. за ППФ (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2015 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.09.2015 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.06.2015 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2015 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2014 г. за ППФ (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2014 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.09.2014 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.06.2014 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2014 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2013 г. за ППФ (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2013 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.09.2013 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 28.06.2013 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2013 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2012 г. за ППФ (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2012 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 29.09.2012 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 29.06.2012 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2012 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2011 г. за ППФ (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2011 г. (PDF, 118 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.09.2011 г. (PDF, 118 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.06.2011 г. (PDF, 118 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2011 г. (PDF, 119 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2010 г. за ППФ (PDF, 206 KB) 

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2010 г. (PDF 116 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.09.2010 г. (PDF 119 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.06.2010 г. (PDF 160 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2010 г. (PDF 109 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2009 г. за ППФ (PDF, 136 KB) 

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2009 г. (PDF 84 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.09.2009 г. (PDF 113 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.06.2009 г. (PDF 76 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2009 г. (PDF 76 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2008 г. за ППФ (PDF, 157 KB) 

Информация за инвестициите по видове активи за ППФ  (PDF, 715 KB )

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2007 г.  (PDF, 56 KB )

Структура на инвестициите в дялови ценни книжа по емитенти към 31.12.2007 г.  (PDF, 76 KB )

Структура на инвестициите по дългови ценни книжа към 31.12.2007 г. (PDF, 69 KB )


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина