Начало    
Портфейли на фондовете
Универсален фонд
Професионален фонд
Доброволен фонд
ДФ по професионални схеми
Инвестиционна политика
ДоходностУниверсален фонд

 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 29.03.2024 г. за ФИПП (10.04.2024г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 29.03.2024 г. за ФРП (10.04.2024г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 29.03.2024 г. за УПФ (10.04.2024г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 29.12.2023 г. за ФИПП (10.01.2024г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 29.12.2023 г. за ФРП (10.01.2024г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 29.12.2023 г. за УПФ (10.01.2024г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 29.09.2023 г. за ФИПП (10.10.2023г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 29.09.2023 г. за ФРП (10.10.2023г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 29.09.2023 г. за УПФ (10.10.2023г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.06.2023 г. за ФИПП (07.07.2023г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.06.2023 г. за ФРП (07.07.2023г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.06.2023 г. за УПФ (07.07.2023г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.03.2023 г. за ФИПП (10.04.2023г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.03.2023 г. за ФРП (10.04.2023г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.03.2023 г. за УПФ (10.04.2023г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.12.2022 г. за ФИПП (10.01.2023г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.12.2022 г. за ФРП (10.01.2023г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.12.2022 г. за УПФ (10.01.2023г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.09.2022 г. за ФИПП (10.10.2022г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.09.2022 г. за ФРП (10.10.2022г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.09.2022 г. за УПФ (10.10.2022г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.06.2022 г. за УПФ (08.07.2022г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.06.2022 г. за ФИПП (08.07.2022г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.06.2022 г. за ФРП (08.07.2022г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.03.2022 г. за УПФ (11.04.2022г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.03.2022 г. за ФИПП (11.04.2022г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.03.2022 г. за ФРП (11.04.2022г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.12.2021 г. за УПФ (10.01.2022г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.12.2021 г. за ФИПП (10.01.2022г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.12.2021 г. за ФРП (10.01.2022г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.09.2021 г. за УПФ (11.10.2021г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.06.2021 г. за УПФ (12.07.2021г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.03.2021 г. за УПФ (12.04.2021г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.12.2020 г. за УПФ (11.01.2021г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.09.2020 г. за УПФ (12.10.2020г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.06.2020 г. за УПФ (10.07.2020г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.03.2020 г. за УПФ (10.04.2020г.) 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.12.2019 г. за УПФ (10.01.2020г.) 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 30.09.2019 г. за УПФ (10.10.2019г.) 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 28.06.2019 г. за УПФ (10.07.2019г.) 

Структура на инвестициите по видове активи към 28.06.2019 г. (10.07.2019г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 29.03.2019 г. за УПФ (10.04.2019г.) 

Структура на инвестициите по видове активи към 29.03.2019 г. (10.04.2019г.)

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на  финансови инструменти към 31.12.2018 г. за УПФ (10.01.2019г.) 

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2018 г. (10.01.2019г.)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 28.09.2018 г. за УПФ (PDF, 157 KB) 

Структура на инвестициите по видове активи към 28.09.2018 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 29.06.2018 г. за УПФ (PDF, 157 KB) 

Структура на инвестициите по видове активи към 29.06.2018 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 30.03.2018 г. за УПФ (PDF, 214 KB) 

Структура на инвестициите по видове активи към 30.03.2018 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2017 г. за УПФ (PDF, 214 KB) 

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2017 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 30.09.2017 г. за УПФ (PDF, 214 KB) 

Структура на инвестициите по видове активи към 30.09.2017 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 30.06.2017 г. за УПФ (PDF, 214 KB) 

Структура на инвестициите по видове активи към 30.06.2017 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.03.2017 г. за УПФ (PDF, 214 KB) 

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2017 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2016 г. за УПФ (PDF, 214 KB) 

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2016 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 30.09.2016 г. за УПФ (PDF, 214 KB) 

Структура на инвестициите по видове активи към 30.09.2016 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 30.06.2016 г. за УПФ (PDF, 214 KB) 

Структура на инвестициите по видове активи към 30.06.2016 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.03.2016 г. за УПФ (PDF, 214 KB) 

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2016 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2015 г. за УПФ (PDF, 214 KB) 

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2015 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.09.2015 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.06.2015 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2015 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2014 г. за УПФ (PDF, 214 KB) 

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2014 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.09.2014 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.06.2014 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2014 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2013 г. за УПФ (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2013 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.09.2013 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 28.06.2013 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2013 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2012 г. за УПФ (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2012 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 29.09.2012 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 29.06.2012 г. (PDF, 120 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2012 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2011 г. за УПФ (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2011 г. (PDF, 119 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.09.2011 г. (PDF, 119 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.06.2011 г. (PDF, 118 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2011 г. (PDF, 120 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2010 г. за УПФ (PDF, 214 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2010 г. (PDF, 116 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.09.2010 г. (PDF, 119 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.06.2010 г. (PDF, 161 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2010 г. (PDF, 109 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2009 г. за УПФ (PDF, 153 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2009 г. (PDF, 62 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.09.2009 г. (PDF, 94 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 30.06.2009 г. (PDF, 62 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.03.2009 г. (PDF, 61 KB)

Информация за инвестициите по видове активи и структурата на инвестициите в дялови и дългови ценни книжа към 31.12.2008 г. за УПФ (PDF, 166 KB)

Информация за инвестициите по видове активи за УПФ (PDF, 768 KB)

Структура на инвестициите по видове активи към 31.12.2007 г. (PDF, 55 KB)

Структура на инвестициите в дялови ценни книжа по емитенти към 31.12.2007 г.  (PDF, 79 KB)

Структура на инвестициите по дългови ценни книжа към 31.12.2007 г. (PDF, 78 KB)


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина