Начало    
ППФ „ДСК-Родина“
Как да се осигуряваме?
Права на осигурените лица
Правилник на ППФ
Такси
Решение за управление
УПФ „ДСК-Родина“Такси

Законоустановените такси, които се събират при осигуряването в ППФ са такса управление и инвестиционна такса.

ПОК „ДСК-Родина” АД удържа посочените такси в следните размери:

-          „Такса управление” се удържа от всяка осигурителна вноска, която се превежда в пенсионния фонд, и е в рамер на 3,75%.            

-          „Инвестиционна такса” се удържа годишно върху стойността на нетните активи на фонда в зависимост от периода, през който те са били управлявани, и е в размер на 0,75%.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина