Начало    
ППФ „ДСК-Родина“
Как да се осигуряваме?
Права на осигурените
Правилник на ППФ
Такси
Решение за управление
УПФ „ДСК-Родина“Такси

Законоустановените такси, които се събират при осигуряването в ППФ са такса управление и инвестиционна такса.

ПОК „ДСК-Родина” АД удържа посочените такси в следните размери:

-          „Такса управление” се удържа от всяка осигурителна вноска, която се превежда в пенсионния фонд, както следва:

  • 4,5% за 2016г.;             
  • 4,25% за 2017г.;                           
  • 4,0% за 2018г.;                             
  • 3,75% от 2019г.            

-          „Инвестиционна такса” се удържа годишно върху стойността на нетните активи на фонда в зависимост от периода, през който те са били управлявани, както следва:

  • 0,9% за 2016г.;
  • 0,85% за 2017г.;
  • 0,8% за 2018г.;
  • 0,75% от 2019г.

   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина