Начало    
ППФ „ДСК-Родина“
УПФ „ДСК-Родина“
Как да се осигуряваме?
Права на осигурени лица и наследници
Правилник на УПФ
Такси
Решение за управлениеРешение за управление

Документ за разрешение за управление на УПФ

 

Документ за актуално състояние на УПФ "ДСК-Родина"


Идентификационния код на УПФ в Националната агенция за приходите е 042

Инвестиционните посредници 
РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД 
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД 
АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД 
СИТИГРУП ГЛОБЪЛ МАРКЕТС ЛИМИТЕД 
СИТИГРУП ГЛОБЪЛ МАРКЕТС ЮРЪП АГ 
СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД 
Ситибанк Европа АД, клон България КЧТ 
ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД 


Банка попечител на УПФ „ДСК-Родина” е „Алианц Банк България” АД.

Данни за съдебната регистрация на УПФ
Софийски градски съд
Фирмено дело №1779/2001
Решение №1 от 16.02.2001 год.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина