Начало    
ДПФ „ДСК-Родина”
ДПФПС „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Как да се осигуравяваме?
Изтегляне на средства
Ползи за работодателя
Ползи за осигурените лица
Права на осигурените лица
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ ПС
Такси
Решение за управлениеПолзи за осигурените лица

Осигуряването в ДПФ ПС ”ДСК-Родина” с лични вноски има следните ползи за осигурените лица:

  • Ползване на данъчни облекчения - личните вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в размер до 10% от месечната или годишната данъчна основа се приспадат от данъчната основа на лицата преди начисляването на данък върху доходите на физическите лица;
  • По желание на осигуреното лице, личните вноски в ДПФ ПС „ДСК-Родина” могат да бъдат изтеглени по всяко време (а не само при пенсиониране), освен ако не е заложено ограничение в професионалната схема. Средствата могат да се превеждат по посочена от Вас банкова сметка;
  • Натрупаните средства по индивидуалните партиди са лични и неприкосновени. Само осигурените лица могат да се разпореждат с тях;
  • Средствата по индивидуалните партиди се наследяват в пълен размер;
  • Доходността, разпределена по осигурителните партиди, не подлежи на данъчно облагане, нито при разпределянето й по партидата, нито при изтеглянето й;
  • Възможност за ежемесечно или друг вид изплащане на разпределената доходност по посочена от Вас банкова сметка;
  • Възможност за проверка на състоянието на индивидуалната партида чрез използването на персонален код за достъп в интернет страницата на ПОК „ДСК-Родина” АД.

   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина