Начало    
ДПФ „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Как да се осигуряваме?
Изтегляне на средства
Лични вноски
Вноски от работодател
Вноски от осигурител
Права на осигурените
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ
Такси
Решение за управление
ДПФПС „ДСК-Родина”
Оповестяване на информация във връзка с устойчивосттаЗа фонда

Доброволният пенсионен фонд “ДСК Родина” функционира от самото създаване на Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина” АД. Той е атрактивна възможност при спестяване заради възможността за увеличаване на натрупаните средства чрез реализираната доходност и свободния избор при изтегляне на средствата. Личните вноски в ДПФ „ДСК-Родина” могат да бъдат получени по всяко време и при кратки срокове. Гъвкавостта на осигурителните схеми в доброволния ни фонд позволява той да бъде и ефективно средство за данъчно планиране. Ниските такси, бързината на обслужване и възможността за избор на комбинирани схеми правят осигуряването в Доброволен фонд “ДСК-Родина” достъпно за всички лица, независимо от техните доходи.

 

 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина