Начало    
ДПФ „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Как да се осигуряваме?
Изтегляне на средства
Лични вноски
Вноски от работодател
Вноски от осигурител
Права на осигурените
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ
Такси
Решение за управление
ДПФПС „ДСК-Родина”
Оповестяване на информация във връзка с устойчивосттаРешение за управление

Документ за разрешение за управление

Документ за актуално състояние на ДПФ "ДСК-Родина"

Инвестиционните посредници  
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД 
АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД 
СИТИГРУП ГЛОБЪЛ МАРКЕТС ЛИМИТЕД 
СИТИГРУП ГЛОБЪЛ МАРКЕТС ЮРЪП АГ 
СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД 
Ситибанк Европа АД, клон България КЧТ 
ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД 


Банка попечител на ДПФ „ДСК-Родина” е „Алианц Банк България” АД.

Данни за съдебната регистрация на ДПФ
Софийски градски съд

Фирмено дело №12575/2000
Решение №1 от 24.10.2000 год.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина