Начало    
ДПФ „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Как да се осигуряваме?
Закупуване на пенсионни права
Промяна на размера на вноската
Прекъсване на вноските
Пенсионни плащания
Видове осигурителни вноски
Изтегляне на средства
Лични вноски
Вноски от работодател
Вноски от осигурител
Права на осигурените
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ
Такси
Решение за управление
ДПФПС „ДСК-Родина”
Оповестяване на информация във връзка с устойчивосттаКак да се осигуряваме?

Осигуряването в ДПФ “ДСК-Родина” се осъществява чрез сключването на осигурителен договор между Компанията и осигуреното лице. В него се посочва видът и размерът на осигурителната вноска. Осигуряването в ДПФ “ДСК-Родина” може да бъде резултат от:

 • месечни вноски, като размерът на месечната вноска може да се определи в зависимост от исканията на осигурителя като:
  - абсолютна сума;
  - процент от минималната месечна работна заплата за страната;
  - процент от брутното трудово възнаграждение;
  - процент от избран осигурителен доход.
 • еднократни вноски за закупуване на допълнителни пенсионни права;
 • комбинирано – с месечни вноски и с еднократни вноски за закупуване на допълнителни пенсионни права.

Еднократни вноски за закупуване на допълнителни пенсионни права могат да се правят за:

 • увеличаване на средства по индивидуалната партида;
 • увеличаване на натрупаната сума до размер, който позволява получаване поне на минимален размер на допълнителна пенсия за старост. Минималният размер на вноската за увеличаване на натрупаната сума до размер, позволяващ получаване поне на минимален размер на допълнителна пенсия, се определя на база актюерски разчети.

Конкретният размер на вноската се договаря между ДПФ “ДСК-Родина” и работодателя и/или друг осигурител и/или от самите осигурени лица.

 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина