Начало    
ДПФ „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Как да се осигуряваме?
Закупуване на пенсионни права
Промяна на размера на вноската
Прекъсване на вноските
Пенсионни плащания
Видове осигурителни вноски
Изтегляне на средства
Лични вноски
Вноски от работодател
Вноски от осигурител
Права на осигурените
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ
Такси
Решение за управление
ДПФПС „ДСК-Родина”
Оповестяване на информация във връзка с устойчивосттаПенсионни плащания

Осигуряването в ДПФ "ДСК-Родина" се извършва едновременно за следните видове пенсии:

  • пожизнена пенсия за старост;
  • пенсия за старост с определен срок на изплащане – от 3 до 15 години;
  • пожизнена инвалидна пенсия;
  • инвалидна пенсия за определен срок – срока на инвалидизирането;
  • наследствени пенсии на наследници на починало осигурено лице в пенсионния фонд;
  • наследствени пенсии на наследници на починал пенсионер, осигурен в пенсионния фонд.

   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина