Начало    
ДПФ „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Как да се осигуряваме?
Закупуване на пенсионни права
Промяна на размера на вноската
Прекъсване на вноските
Пенсионни плащания
Видове осигурителни вноски
Изтегляне на средства
Лични вноски
Вноски от работодател
Вноски от осигурител
Права на осигурените
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ
Такси
Решение за управление
ДПФПС „ДСК-Родина”
Оповестяване на информация във връзка с устойчивосттаВидове осигурителни вноски

В зависимост от осигурителя, осигуряването в ДПФ „ДСК-Родина” може да се извършва чрез:

  • лични вноски – осигурителят прави осигурителни вноски за своя сметка и в своя полза;
  • вноски за сметка на работодателя – работодателят прави осигурителни вноски за своя сметка в полза на своите служители, които предоставят писменото си съгласие за това;
  • вноски за сметка на друг осигурител – възможно е осигуряване в ДПФ „ДСК-Родина” за сметка на едно лице (осигурител) в полза на друго (осигурено) лице, което предоставя писменото си съгласие за това.

В зависимост от периодичността на вноските, осигуряването в ДПФ „ДСК-Родина” може да се осъществява с месечни и/или еднократни вноски.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина