Начало    
ДПФ „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Промяна на размера на вноската
Прекъсване на вноските
Как да се осигуряваме?
Изтегляне на средства
Лични вноски
Вноски от работодател
Вноски от осигурител
Права на осигурените
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ
Такси
Решение за управление
ДПФПС „ДСК-Родина”Прекъсване на осигурителните вноски

Осигуряването в ДПФ „ДСК-Родина” е изградено изцяло на доброволен принцип.  Възможно е прекъсване на внасянето на осигурителни вноски, без това да води до загуба на пенсионни права или някакви други санкции за осигурителя или осигуреното лице. При възможност, внасянето на осигурителни вноски може да бъде подновено.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина