Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Универсален фонд
Професионален фонд
Доброволен фонд
ДФ по професионални схеми
Осигурителни посредници
Жалби
Eлектронното досие
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеУважаеми клиенти,

ПОК "ДСК-Родина" АД предоставя възможност за достъп до електронното досие на осигурените лица и пенсионерите в  пенсионните фондове, управлявани от Компанията, съобразно съдържанието на НАРЕДБА № 47 от 11.07.2012 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества. Електронното досие  съдържа всички налични данни за клиента, включително сключени осигурителни договори, подадени от него заявления и молби на хартиен носител, както и актове на дружеството, издадени във връзка с тях. Чрез получаването на достъп до личното си електронно досие, клиентите на ПОК "ДСК-Родина" АД  могат да извършват справки и да проследява осигурителната си история по улеснен и по-достъпен за тях начин.

Достъпът до електронно досие се предоставя след подаване на заявление по образец. Клиентите на ПОК "ДСК-Родина" АД разполагат с възможност да получат и копия от електронните документи, включени в тяхното електронно досие.

 

Образец на заявление на достъп до електронно досие можете да изтеглите от тук .


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина