Начало    Данъчен калкулатор
Mесечен доход (по трудови правоотношения)
Брой месеци на осигуряване
Схема без допълнително доброволно пенсионно осигуряване
 Изчисли 
Схема с допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Размер на месечната вноска за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Доходност за периода на осигуряване
 Изчисли 
Изчисленията са валидни при открита осигурителна партида в ДПФ и при изтегляне на суми от ДПФ след настъпил осигурителен случай.

Данните са примерни и не гарантират бъдещи резултати.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина