Начало    Доброволен пенсионен фонд
Определяне размера на пенсионното плащане при посочен размер на осигурителната вноска.
С този калкулатор искаме да Ви улесним при изчисляването на очаквания размер на пенсионното плащане от ДПФ "ДСК-Родина" при зададен от Вас размер на осигурителната вноска.
Вид на вноската
Размер на вноската
Възраст в момента
Възраст на пенсиониране
Натрупана сума в пенсионен фонд до момента
Доходност за периода на осигуряване
Еднократно изплащане на натрупаната сума
 Изчисли 
Разсрочено изплащане на натрупаната сума в партидата
Вид на пенсионното плащане
 Изчисли 
Срочна пенсия
Срок за получаване на пенсията
 Изчисли 
Комбинирано изплащане със срочна пенсия
Какъв процент от сумата желаете да изтеглите еднократно при пенсиониране %
Срок за получаване на пенсията
 Изчисли 
Пожизнена пенсия
Пол
 Изчисли 
Комбинирано изплащане с пожизнена пенсия
Какъв процент от сумата желаете да изтеглите еднократно при пенсиониране %
Пол
 Изчисли 

   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина