Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на термините
 покажи Ръст на размера на изплащаните пенсии от Доброволен пенсионен фонд „ДСК-Родина“

От 2 февруари 2024 г. пенсионерите в доброволния пенсионен фонд, управляван от ПОК „ДСК-Родина“ разполагат с увеличен размер на месечната си пенсия. Повишението на размера на изплащаните допълнителни пенсии – пожизнени и срочни, е в резултат на извършена годишна актуализация. Клиентите на доброволния фонд ще получават новия размер на отпуснатите им пенсии през следващите 12 месеца, до следващата актуализация към първия работен ден на м. февруари 2025 г., съгласно Правилника на ДПФ „ДСК-Родина”.

 

През предходния 12-месечен период преди актуализацията – от 01.02.2023 г. до 01.02.2024 г.-  е реализирана положителна доходност от управлението на активите на доброволния пенсионен фонд, в размер на 7.037% на годишна база. Тя превишава техническия лихвен процент, което води и до изплащането на по-висок актуализиран размер на пенсиите.

 

Допълнителната пенсия се актуализира в зависимост от техническия лихвен процент, въз основа на който е изчислен нейният размер и реализираната доходност от инвестирането на средствата на фонда през периода, за който се отнася актуализацията, на годишна база, както и от оставащия срок до края на пенсионния договор.

 

За въпроси как се променя размерът на Вашата пожизнена или срочна пенсия от ДПФ „ДСК-Родина” след настоящата актуализация, моля да се обръщате към нашия Информационен център на тел.: 0700 18 839.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина