Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеФинансови отчети

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2018 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2017 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2016 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2015 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2014 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2013 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2012 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2011 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2010 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2009 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2008 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2007 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2006 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ППФ


Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2005 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ППФ


Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2004 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ППФ


Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2003 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ППФ


Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2002 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ППФ

 

 

 

Управителният съвет на свое заседание на 18.03.2019 г. взе решение за разпределение на печалбата на ПОК „ДСК – Родина” АД за 2018 г. в размер на 12 258 126.77 лв. да бъде отнесена към неразпределени печалби от минали периоди. Решението на Управителния съвет е потвърдено от Надзорния съвет на Компанията на 19.03.2019г.

На проведено Общо събрание на акционерите на 26.03.2019 г. е взето решение за разпределение на печалбата на ПОК „ДСК – Родина” АД за 2018 г. в размер на 12 258 126.77 лв. /дванадесет милиона двеста петдесет и осем хиляди сто двадесет и шест лева и седемдесет и седем стотинки/ както следва:

* печалбата в размер на 12 258 126.77 лв. да бъде отнесена към неразпределени печалби от минали периоди;

 

 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина