Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеФинансови отчети

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2023 г. (29.03.2024г.)
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ, ФИПП, ФРП

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2022 г. (31.03.2023г.)
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ, ФИПП, ФРП

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2021 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ, ФИПП, ФРП

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2020 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2019 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2018 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2017 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2016 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2015 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2014 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2013 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2012 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2011 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2010 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2009 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2008 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2007 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2006 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ППФ


Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2005 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ППФ


Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2004 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ППФ


Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2003 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ППФ


Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2002 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ППФ

 

 

 

Информация за предложението на управителния орган на дружеството за разпределение на печалбата.

 

Съобщение до акционерите за изплащане на дивидент


Уведомление за банкова сметка заизплащане на дивидент

 

 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина