Начало         English   
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеФинансови отчети

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2017 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2016 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2015 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2014 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2013 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2012 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2011 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2010 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2009 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2008 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2007 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2006 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ППФ


Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2005 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ППФ


Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2004 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ППФ


Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2003 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ППФ


Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2002 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ППФ

 

 

 

 

На проведено ОСА на 21.03.2018 г. е взето решение за разпределение на печалбата на ПОК „ДСК – Родина” АД за 2017 г. в размер на 10 311 940.10 лв. /десет милиона триста и единадесет хиляди деветстотин и четиридесет лева и десет стотинки/ както следва:

 

  • печалба в размер на 10 311 940.10 лв. да бъде отнесена към неразпределени печалби от минали периоди;

 

 

 

 

Годишните финансови отчети на ПОК „ДСК – Родина” АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване за 2017 г. са обнародвани в „Държавен вестник” брой 44 от 29.05.2018 г. 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина