Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеФинансови отчети

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2019 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2018 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2017 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2016 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2015 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2014 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2013 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2012 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2011 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2010 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2009 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2008 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ДПФПС, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2007 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ППФ

Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2006 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ППФ


Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2005 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ППФ


Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2004 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ППФ


Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2003 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ППФ


Финансови отчети на ПОК "ДСК-Родина" АД и управляваните от нея фондове за 2002 г.
ПОК, УПФ, ДПФ, ППФ

 

 

Управителният съвет на свое заседание на 19.03.2020 г. взе решение за разпределение на печалбата на ПОК „ДСК – Родина” АД за 2019 г. в размер на 10 629 941.10 лева да бъде разпределен дивидент на акционерите. Решението на Управителния съвет е потвърдено от Надзорния съвет на Компанията на 23.03.2020 г.

На проведено Общо събрание на акционерите на 25.03.2020 г. е взето решение да бъде разпределен дивидент на акционерите, който да е на обща стойност в размер на 50 003 200 лв. (петдесет милиона три хиляди и двеста лева), включващ:

а) цялата печалба след данъчно облагане на ПОК „ДСК- Родина“ АД за 2019 г. в размер на 10 629 941,10 лв. (десет милиона шестстотин двадесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и един лева и 10 ст.);

б) сума в размер на 39 373 258,90 лв. (тридесет и девет милиона триста седемдесет и три хиляди двеста петдесет и осем лева и 90 ст.), представляваща  част от неразпределена печалба на ПОК „ДСК- Родина“ АД от предходни години.

Брутният дивидент за една акция е в размер на 8.32 лв. (осем лева и 32 ст. )

 

Съобщение до акционерите за изплащане на дивидент


Уведомление за банкова сметка заизплащане на дивидент

 

 

 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина