Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на термините
 покажи Изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ „ДСК – Родина”, Правилника за организацията и дейността на ППФ „ДСК-Родина“, Правилника за организацията и дейността на ДПФ „ДСК-Родина“ и Правилника за организацията и дейността на ДПФПС „ДСК-Родина“

С настоящото и съгласно изискванията на чл. 144, ал.5 във вр. с чл. 229, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, ПОК „ДСК – Родина“ АД уведомява осигурените лица и пенсионерите, че с:

Решение № 91-УПФ/15.02.2024 г. на Комисията за финансов надзор са одобрени изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ „ДСК – Родина”. Измененията са в следните текстове: чл. 1, т. 2 и 6, и чл. 95. Измененията и допълненията са свързани с промяната в седалището и адреса на управление на пенсионно осигурителното дружество, управляващо пенсионния фонд, както и с прецизиране на дефинираните термини съобразно настъпили промени в нормативната уредба.

Решение № 92-ППФ/15.02.2024 г. на Комисията за финансов надзор са одобрени изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ „ДСК – Родина”. Измененията са в следните текстове: чл. 1, т. 2, 6-7 и 17; чл. 3, ал. 4 и чл. 96. Измененията и допълненията са свързани с промяната в седалището и адреса на управление на пенсионно осигурителното дружество, управляващо пенсионния фонд, както и с прецизиране на дефинираните термини съобразно настъпили промени в нормативната уредба.

Решение № 93-ДПФ/15.02.2024 г. на Комисията за финансов надзор са одобрени изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФ „ДСК – Родина”. Измененията са в следните текстове: чл. 1, т. 5, 6 и 23; чл. 2, ал. 3; чл. 48, ал. 1 и чл. 135. Измененията и допълненията са свързани с промяната в седалището и адреса на управление на пенсионно осигурителното дружество, управляващо пенсионния фонд, както и с прецизиране на дефинираните термини съобразно настъпили промени в нормативната уредба.

Решение № 94-ДПФПС/15.02.2024 г. на Комисията за финансов надзор са одобрени изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФПС „ДСК – Родина”. Измененията са в следните текстове: съдържанието; чл. 4; чл. 62, ал. 2; параграф 1, т. 7, 8, 12 и 22 от допълнителните разпоредби и параграф 4 от заключителните разпоредби. Измененията и допълненията са свързани с промяната в седалището и адреса на управление на пенсионно осигурителното дружество, управляващо пенсионния фонд, с прецизиране на дефинираните термини съобразно настъпили промени в нормативната уредба, както и в начините на изплащане на средства на пенсионерите.

В допълнение информираме, че с решение от 29.01.2024 г. на Управителния съвет на ПОК „ДСК-Родина“ АД са изменени и допълнени Правилата на фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ДСК-Родина“ и Правилата на фонд за разсрочени плащания „ДСК-Родина“.
Повече сведения и екземпляри от Правилниците и Правилата могат да бъдат получени в централния офис на ПОК „ДСК - Родина“ АД на адрес: гр. София, п.к. 1000, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, на тел. 0700 18839 , както и на интернет страницата на Компанията -  www.dskrodina.bg, секция „Задължителни фондове“, секция „Доброволни фондове“ и секция „За нас/Документи/Универсален пенсионен фонд“.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина