Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на термините
 покажи ПОК „ДСК-Родина“ актуализира отпуснатите допълнителни пожизнени пенсии за старост от ФИПП „ДСК-Родина“ и разсрочените плащания от ФРП „ДСК-Родина“

През м. ноември участниците във Фонда за изплащане на пожизнени пенсии „ДСК-Родина“ и във Фонда за разсрочени плащания „ДСК-Родина“ ще получат своите месечни пенсионни плащания с актуализиран размер.

Всяка година за актуализацията на пожизнените пенсии се вземат предвид реализираната доходност от инвестиране на средствата на съответния фонд за изминалия период и техническият лихвен процент, въз основа на който е изчислен размерът на допълнителната пожизнена пенсия. За актуализацията на разсрочените плащания се взема предвид реализираната доходност от инвестиране на средствата на фонда за изминалия период.

За периода от 1.11.2022 до 31.10.2023 г. постигнатата доходност за ФИПП „ДСК-Родина“ е 2,5871%, а за ФРП „ДСК-Родина“ е 1.5901%.

Актуализацията на пожизнените пенсии се извършва с не по-малко от 50 на сто от превишението на реализираната доходност над техническия лихвен процент. При доходност по-висока от техническия лихвен процент, пенсията се увеличава, а при по-ниска, пенсията може да се намали при определени условия, но не по-малко от гарантирания й размер.

Актуализацията на разсрочените плащания се извършва с не по-малко от 50 на сто от реализираната доходност за изминалия период.

 При вече отпусната допълнителна пожизнена пенсия за старост или разсрочено изплащане, клиентите на ФИПП „ДСК-Родина“ и на  ФРП „ДСК-Родина“ могат да се информират за актуализирания размер на съответното плащане през м. ноември всяка година.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина