Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на термините
 покажи ПОК „ДСК-Родина“ АД участва във финансовия форум EXPO MOITEPARI 2022

На 3 ноември ПОК „ДСК-Родина“ АД съвместно с Банка ДСК взе участие във финансовия форум EXPO MOITEPARI 2022 – „Инвестирай в бъдещето си“. В рамките на програмата Аделина Анастасова, Маркетинг мениджър, представи допълнителното доброволно пенсионно осигуряване като инвестиция с дългосрочен спестовен характер и с предимства през целия жизнен цикъл. Акцент беше поставен върху 7 основни причини, които независимо от възрастта и житейския етап, през който преминава човек, повишават мотивацията на всеки за участие в доброволен пенсионен фонд.

Темата за грижата за пенсионните доходи беше презентирана по интересен начин посредством аналогия със сезоните в живота - лятото, когато човек със своя труд реализира най-много плодове, и зимата, която предстои, и за която всеки може да помисли, като заделя от тези плодове, за да я посрещне. С допълнителното доброволно пенсионно осигуряване може да се набави допълнителен доход за времето след пенсиониране, защото както се казва в една притча: „истинското богатство е това, което натрупваме, а не това, което харчим”.

Пред гостите на форума бяха разяснени основните предимства на осигуряването в ДПФ като: възможност за запазване на стойността на средствата и нарастването им дългосрочно през годините; ползване на данъчни облекчения; възможност за пълно наследяване и избор на конкретни лица за наследници; право за ранно пенсиониране при определени условия; избор на вида на плащане при пенсиониране – пожизнена или срочна пенсия, разсрочено изплащане. Други характеристики на ДПФ, които бяха подчертани са, че натрупаните в партидата средства не са съвместна съпружеска общност и не подлежат на принудително изпълнение.

Шестото издание на финансовия форум на 3 и 4 ноември в Интер експо център в София беше посветено на инвестициите в условията на ускоряваща се инфлация. На събитието бяха представени различни инвестиционни възможности, които да осигурят убежище за доходите и спестяванията на потребителите в тези трудни време. Броят на регистриралите се участници в събитието надхвърли 900 души.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина