Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на термините
 покажи Изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ „ДСК – Родина”

Във връзка с чл. 144, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване, ПОК „ДСК - Родина“ АД уведомява осигурените лица и пенсионерите, че с Решение № 802-УПФ/20.10.2022 г. на Комисията за финансов надзор са одобрени изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ „ДСК – Родина”.

Измененията са в следните текстове: чл. 52а, ал. 1, чл. 52б, ал. 1 и чл. 95.

В допълнение информираме, че с решение от 05.10.2022 г. на Управителния съвет на ПОК „ДСК-Родина“ АД са изменени и допълнени Правилата на фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ДСК-Родина“ и Правилата на фонд за разсрочени плащания „ДСК-Родина“.

Промените в Правилника и Правилата са свързани с режима на актуализацията на отпуснатите пенсии, съответно на разсрочените плащания.

Повече сведения и екземпляри от Правилника и Правилата могат да бъдат получени в централния офис на ПОК „ДСК - Родина“ АД на адрес: гр. София, п.к. 1303, район Възраждане, бул. „Ал. Стамболийски” No 101, Мол София, София Тауър, ет. 4. всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, на тел. 070010375 /8/, както и на интернет страницата на Компанията -  www.dskrodina.bg, секция „Задължителни фондове/Универсален пенсионен фонд“ и секция „За нас/Документи/Универсален пенсионен фонд“.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина