Начало    
 покажи 
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеСъобщение за изменения и допълнения на Инвестиционната политика и принципи на инвестиране на УПФ „ДСК – Родина”, Инвестиционната политика и принципи на инвестиране на ППФ „ДСК – Родина”, Инвестиционната политика и принципи на инвестиране на ДПФ „ДСК – Родина” и Инвестиционната политика и принципи на инвестиране на ДПФПС „ДСК – Родина"

Съобщение за изменения и допълнения на Инвестиционната политика и принципи на инвестиране на УПФ „ДСК – Родина”, Инвестиционната политика и принципи на инвестиране на ППФ „ДСК – Родина”, Инвестиционната политика и принципи на инвестиране на ДПФ „ДСК – Родина” и Инвестиционната политика и принципи на инвестиране на ДПФПС „ДСК – Родина.

Уважаеми клиенти,

Във връзка с чл.175a, ал.4, чл.249, ал.1 и чл.251в от Кодекса за социално осигуряване, Пенсионно осигурителна компания „ДСК - Родина” АД уведомява осигурените лица в УПФ „ДСК – Родина”, ППФ „ДСК – Родина”, ДПФ „ДСК – Родина”, ДПФПС „ДСК – Родина”, че с Решение на Управителния съвет на дружеството от 24 юни 2022г. са приети изменения и допълнения в Инвестиционните политики и принципи на инвестиране на управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване, както следва:

  • изменения и допълнения в чл. 37, ал. 2, Раздел I, т. 10 – 15 и Раздел II, ал. 1, т.3, ал.13 – 17 от Приложение № 2 и в Раздел I, т.1.4 и Раздел II, т. 5 и т.6 от Приложение № 4, представляващи неразделна част от Инвестиционна политика и принципи на инвестиране на УПФ „ДСК – Родина”;
  • изменения и допълнения в чл. 37, ал. 2, Раздел I, т. 10 – 15 и Раздел II, ал. 1, т.3, ал.13 - 17 от Приложение № 2 и в Раздел I, т.1.4 и Раздел II, т. 5 и т.6 от Приложение № 4, представляващи неразделна част от Инвестиционна политика и принципи на инвестиране на ППФ „ДСК – Родина”;
  • изменения и допълнения в чл. 37, ал. 2, Раздел I, т. 10 - 15 и Раздел II, ал. 1, т.3, ал.7 - 11 от Приложение № 2 и в Раздел I, т.1.4 и Раздел II, т. 5 и т.6 от Приложение № 4, представляващи неразделна част от Инвестиционна политика и принципи на инвестиране на ДПФ „ДСК – Родина”;
  • изменения и допълнения в чл. 37, ал. 2, Раздел I, т. 10 - 15, Раздел II, ал. 1, т.3, ал. 7 - 13 от Приложение № 2 и в Раздел I, т.1.4 и Раздел II, т. 5 и т.6 от Приложение № 4, представляващи неразделна част от Инвестиционна политика и принципи на инвестиране на ДПФПС „ДСК – Родина”.

Промените в инвестиционните политики на фондовете са свързани със съобразяването им с промени в нормативната уредба, уреждаща дейността по допълнително пенсионно осигуряване.

С изменените инвестиционни политики може да се запознаете на интернет страницата на дружеството -  www.dskrodina.bg, секция „Инвестиции“. Повече информация и екземпляри от посочените политики могат да се получат в централния офис на дружеството на адрес: гр. София, бул.”Александър Стамболийски” № 101, МОЛ София, София тауър, ет.4 всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, както и на тел. 070010375 /8/.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина