Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на термините
 покажи Съобщение за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФ „ДСК – Родина”.

ПОК „ДСК - Родина“ АД уведомява осигурените лица и пенсионерите, че Комисията за финансов надзор, одобри с Решение № 695-ДПФ/23.09.2021 г. изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФ „ДСК – Родина”.

В Правилника за организацията и дейността на ДПФ „ДСК – Родина” са одобрени изменения и допълнения в следните текстове: раздел „Съдържание", раздел „Използвани съкращения", чл. 1, т. 9. 4 и т. 20; чл. 6, ал. 1; чл. 21, ал. 2, т. 2 и 3; чл. 22, ал. 2, т. 1 и 4; чл. 26, ал. 2, ал. 3, т. 2 и 3; чл. 31, ал. 1, ал. 2, т. 1 и 2; чл. 32, ал. 1, ал. 2, ал. З, т. 2; чл. 34, т. 1; чл. 35, т. 1; чл. 36, ал. 1, т. 1 и ал. 2; чл. 37, ал. 1, ал. 2, т. 1 и 2 и ал. 4, т. 1 и 2; чл. 40, т. 2; чл. 41, ал. 3, ал. 4, т. 2, ал. 6; чл. 44, т. 2; чл. 45, ал. 4, т. 2 и ал. 6; чл. 48, ал. 1; чл. 56, ал. 1, т. 6; чл. 58, ал. 3, т. 1.5; чл. 60, ал. 5, ал. 10, т. 1, ал. 12, ал. 13а - 15; чл. 62, ал. 1; чл. 63, ал. 3; чл. 64а, ал. 2; чл. 64г, ал. 2; чл. 64е; чл. 65, ал. 2; чл. 65а, ал. 2; чл. 71; чл. 72, ал. 1; чл. 73, ал. 1; чл. 75, ал. 1; чл. 77, ал. 3; чл. 77а, ал. 2, т. За, 3б и 5; чл. 79, ал. 5; заглавието на глава XII; заглавието на глава XIII; чл. 84, ал. 2 и 6; чл. 85, ал. 2; чл. 87, т. 11 и т. 17; чл. 87а, ал. 2 и 3; чл. 88, ал. 1; чл. 89, ал. 1; чл. 93, ал. 7 - 9; чл. 97, ал. 2; чл. 101, ал. 1; чл. 114; чл. 119, ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 2; чл. 120, ал. 1; чл. 122, ал. 1, 2 и 6; чл. 124, ал. 2, т. 1, 2 и 7; чл. 124а, ал. 7, т. 1 и 2 и ал. 8; чл. 125; чл. 126, ал. 4, т. 4 и ал. 7; чл. 130, ал. 1 - 3; чл. 131 и чл. 135.

Промените в правилника са свързани основно със съобразяването му с настъпили промени в нормативната уредба, касаеща допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, включително и прецизиране на отделни негови текстове.

Повече информация и екземпляр от правилника могат да се получат в централния офис на Компанията на адрес: гр. София, п.к. 1303, район Възраждане, бул. „Ал. Стамболийски” № 101, МОЛ София, София Тауър, ет. 4. всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, на тел. 070010375 /8/, както и на интернет страницата на Компанията -  dskrodina.bg


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина